Kalendár

Navigácia

Prijímacie skúšky

Výsledky prijímacích skúšok

 

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, 

Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany

 

KÓD

Počet bodov

prijatý/neprijatý

 

KÓD

Počet bodov

prijatý/neprijatý

D 1

16,82

prijatý/á

 

B 1

21,58

prijatý/á

D 3

18,98

prijatý/á

 

B 2

21,58

prijatý/á

D 5

22,33

prijatý/á

 

B 3

20,75

prijatý/á

D 6

19,76

prijatý/á

 

B 4

19,08

prijatý/á

D 11

19,58

prijatý/á

 

B 6

19,67

prijatý/á

D 12

19,49

prijatý/á

 

B 8

20

prijatý/á

D 13

10,62

neprijatý/á

 

C 1

24

prijatý/á

D 15

18,69

prijatý/á

 

C 2

21

prijatý/á

D 17

17,88

prijatý/á

 

C 4

17

prijatý/á

D 18

17,97

prijatý/á

 

C10

20

prijatý/á

D 19

15,9

prijatý/á

 

C 11

19

prijatý/á

D 20

15,73

prijatý/á

 

C 12

20

prijatý/á

A 3

21,33

prijatý/á

 

C 14

22

prijatý/á

A 4

20,66

prijatý/á

 

C 18

21

prijatý/á

A 5

16,58

prijatý/á

 

C 19

18,3

prijatý/á

A 7

19,3

prijatý/á

 

C 20

20

prijatý/á

A 11

18,83

prijatý/á

 

C 7

20

prijatý/á

A 12

17

prijatý/á

       

A 13

16

prijatý/á

       

Novinky

Kontakt

  • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
    Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
  • 0914 32 00 25
    0385 32 00 24

    www.skdk.sk

Fotogaléria