• Profil školy

    • SKDK je vyššia odborná škola poskytujúca komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku a získa právo používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“, ktorý sa uvádza za priezviskom.

  • Kontakty

   • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
   • skdk@skdk.sk
   • 0914 32 00 25 0385 32 00 24 www.skdk.sk
   • Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany
   • 42120420
   • 2022742172
 • Fotogaléria

  • Beatles Go Baroque - historická budova SND 1.10.2019
  • Tanečný workshop - Joe Alegado
  • Upracme si Topoľčany!
  • Tvorivosťou k umeniu - 23. september 2019 (SŠUP a SKDK)
  • Diskusia s Petrou Fornayovou: Vidieť a myslieť (Nástupište 1-12)
  • “Divácke oko” divadelný festival v Tlmačoch, 26. ročník - Divadelné dni pod Slovenskou bránou
  • Generálka muzikálu Tisícročná včela v DAB Nitra 11.9.2019
  • Jazdecký tábor 2019
  • Elegancia kvantového králika - hosťujúce predstavenie
  • Tanečný workshop s Katkou Vlnieškovou, Annou Sedlačkovou a Danielom Račekom
  • Balaton 2019 - X. STAGE DANCE European Championships
  • Taliansko 2019