• 2%

    • Vážení rodičia a priatelia školy, 

     Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. 

     Nejde o navýšenie dane, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií. 

     Vaše 2 % (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% pre občianske združenie Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva (SKDK a SŠÚV)

     Finančné prostriedky budú použité napríklad na: 

     • exkurzie a kurzy 
     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole 
     • skvalitnenie vybavenia školy 
     • rozvoj mimoškolských aktivít 
     • iné aktivity, o ktorých rozhodnete i vy ak sa stanete členmi OZ 

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať. 

     Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ? 

     1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 
     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (stiahneš nižšie) 
     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. 
     4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (stiahneš nižšie), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. 
     5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

     Podávate si daňové priznanie sami? 

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie. 
     2. Vypočítajte si Vaše 2% (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,32 Eura. 
     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% 3%) z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

     Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

     Obchodné meno alebo názov: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva

     Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany

     Právna forma: Občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID): 50109243

     Číslo účtu: SK26 1111 0000 0013 7595 9001

      

     1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska

      

      

     Postup pre právnické osoby

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
     2. Vypočítajte si Vaše 2% 3) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).
     3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

     Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

     Obchodné meno alebo názov: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva

     Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany

     Právna forma: Občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID): 50109243

     Číslo účtu: SK26 1111 0000 0013 7595 9001

     Registračné číslo:

      

     1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
     2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (do 31.3.2019 ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

      

      

     Vyhlásenie 2018 a potvrdenie o zaplatení dane - editovateľné

  • Kontakty

   • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
   • 0914 32 00 25 0385 32 00 24 www.skdkto.sk
   • Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany Topoľčany Slovakia
   • 42120420
   • 2022742172
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje